English  
 
   
 
MỤC LỤC
 
Bảng quảng cáo
 
Công ty con
1.Công ty Cổ phần XNK Nam Hà Nội (Simex)
 
02.Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XNK và ĐT Hà Nôi (UNIMEX)
 
03.Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Thực phẩm Hà Nội
 
04.Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi
 
05.Công ty Thương mại dịch vụ Thời trang Hà Nội (Hafasco)
 
06.Công ty sản xuất xuất khẩu Nông sản Hà Nội
 
07.Công ty Thương mại và Đầu tư Hà Nội
 
08.Công ty Cổ phần chế biến rau, củ quả an toàn Hapro
 
09.Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Chợ Bưởi.
 
10. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thuỷ tinh Hà Nội
 
11.Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu
 
12.Công ty cổ phần Phương Nam
 
13.Công ty Cổ phần Thuỷ Tạ
 
14.Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên
 
15.Công ty Cổ phần Sứ Bát Tràng
 
16.Công ty cổ phần sự kiện và ẩm thực Hapro
 
17.Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội
 


 
 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
VIDEO
Bảng quảng cáo
 
 
Tổng công ty Thương mại Hà Nội
Công ty Cổ phần TMHT HaproHoldings
Trung tâm Thương mại dịch vụ Bốn Mùa
Công ty Cổ phần sự kiện và ẩm thực Hapro
Công ty Hapro Đà Nẵng
Xí nghiệp Gốm Chu Đậu
Quỹ từ thiện Hapro
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Haprofood
Công ty Thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội
Công ty sản xuất xuất khẩu nông sản
Công ty TNHH Thuỷ tinh pha lê Bohemia Hà Nội
Trung tâm kinh doanh hàng miễn thuế
Công ty Thương mại - Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội
Công ty Cổ phần XNK Nam Hà Nội
Công ty cổ phần Thăng Long
Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Thực phẩm Hà Nội
Công ty Cổ phần Thủy tạ
Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thuỷ tinh Hà Nội
Công ty TM DV Tràng Thi
Công ty cổ phần Phương Nam
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XNK và ĐT Hà Nôi
Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng
Công ty TNHH Việt Bắc
Công ty Cổ phần du lịch Hapro
Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh gia súc gia cầm
 
 
Tổng công ty Thương Mại Hà Nội
Văn phòng TCT: 38-40 Lê Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (+84 4) 38.267.984; Fax (+84 4) 38.267.983/ 39.288.407